**AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS https://estelapinol.com/

I. INFORMACIÓ GENERAL En compliment amb el deure d’informació establert a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, https://estelapinol.com/, (d’ara endavant, Lloc Web) la ostenta: Estela Piñol Piñol, amb NIF: 52606852X, i els seus dades de contacte són:

Adreça: Passeig Prim, 32 1º 1ª

Telèfon de contacte: 977777777

Email de contacte: info@estelapinol.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS L’objecte de les condicions: El Lloc Web L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i l’ús del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, en el seu cas, ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Web d’Estela Piñol es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Web d’Estela Piñol pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc Web per part de l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, llevat de pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

L’ús d’alguns dels Continguts o Serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre prèvia de l’Usuari.

L’Usuari L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’Usuari, pel que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Atès la rellevància del que precedeix, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El Lloc Web de Web d’Estela Piñol proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

L’ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Web d’Estela Piñol sense que sigui contrari al disposat per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web. La veracitat i legalitat de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Web d’Estela Piñol per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Web d’Estela Piñol sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. El simple accés a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Web d’Estela Piñol i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de Web d’Estela Piñol s’adreça a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Web d’Estela Piñol no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar pel Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà de garantir que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Web d’Estela Piñol responsabilitat alguna que es pugui derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT Web d’Estela Piñol no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Web d’Estela Piñol farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’errors.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’errors o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Web d’Estela Piñol serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o provocats per la introducció de virus.

Web d’Estela Piñol tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap caiguda, interrupció, falta o defecte de les telecomunicacions que puguin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS L’Usuari o tercer que faci un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Web d’Estela Piñol haurà de saber que:

No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Web d’Estela Piñol.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Web d’Estela Piñol, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de Web d’Estela Piñol.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Web d’Estela Piñol i el titular del lloc web des del qual es faci, ni el coneixement i acceptació de Web d’Estela Piñol dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en dit lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Web d’Estela Piñol per si mateixa o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat a la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, incloent-hi la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Web d’Estela Piñol.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Web d’Estela Piñol. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Web d’Estela Piñol a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ Web d’Estela Piñol es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o pel incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Web d’Estela Piñol es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb la llei.